Tomasz Wasilczyk

programista

System Zapisów

strona: zapisy.ii.uni.wroc.pl

Nowy system zapisów na zajęcia dla Instytutu Informatyki UWr. W jednym z etapów budowy kierowałem projektem od strony technicznej.

  • Python
  • Django
  • JavaScript
  • ORM

O projekcie

Ten system był prowadzony jako zespołowy projekt studencki, który miał na celu zastąpienie poprzedniego systemu zapisów, używanego wcześniej przez ponad 10 lat. Jego budowa trwała trzy semestry (półtora roku).

W pierwszym semestrze pracowały nad nim dwa sześcioosobowe zespoły – każdy składał się z opiekuna, lidera i czterech programistów. Pierwszy zajmował się modułem zapisów na zajęcia (jedyna funkcja w starym systemie), drugi modułem przygotowywania oferty dydaktycznej.

Podczas drugiego semestru liczba zespołów wzrosła do pięciu, przy całkowitej liczbie studentów wynoszącej 25. Był jeden zespół odpowiedzialny za dokończenie poprzednio rozwijanych modułów oraz po jednym dla każdego nowego: anonimowej oceny zajęć przez studentów, wersji dla urządzeń mobilnych, integracji z USOS (istniejący już system do zarządzania informacjami o studentach). Był jeszcze piąty zespół, zajmujący się QA (pisali testy automatyczne, przygotowywali beta testy wśród studentów itp).

Ostatni semestr nie był już projektem studenckim – zostało wybranych tylko kilka osób do zatrudnienia w celu ukończenia implementacji systemu i wdrożenia go.

Moja rola w projekcie

W czasie pierwszego semestru zostałem wybrany jako lider zespołu pracującego nad modułem oferty dydaktycznej. Z nadzorem opiekuna, pokierowaliśmy zespół z całkiem dobrym rezultatem. Poza współ-zarządzaniem zespołem byłem również aktywnym programistą.

W drugim semestrze role opiekuna i lidera zostały połączone. Zostałem wybrany na szefa zespołu, pracując z trzema innymi programistami nad poprawą i rozszerzeniem istniejących dwóch modułów. Jako programista, zajmowałem się optymalizacjami bazy danych (ORM) oraz przepisywaniem kodu JavaScript.

W ostatnim okresie zostałem wybrany do kierowania projektem od strony technicznej.