Tomasz Wasilczyk

programista

Midnight Commander

strona: www.midnight-commander.org

Menedżer plików, klon Norton Commandera. Pracuję nad znaną z Vima funkcją modeline w edytorze mcedit.

  • C
  • Linuks

Funkcja modeline z Vima

Używam programu mcedit jako swojego głównego edytora plików tekstowych. Stało się to problemem, gdy zacząłem pracować nad wtyczką rozmów Off-the-record dla Pidgina. Formatowanie jej kodu źródłowego nie było spójne z kodem Pidgina, więc musiałem pracować jednocześnie z plikami o różnych stylach wcięć kodu. Nie było to wygodne w edytorze używającym jednej, globalnej konfiguracji.

Zdecydowałem się zaimplementować małą funkcję znaną z innego edytora – Vim. Plik z kodem źródłowym może zawierać specjalny komentarz, z lokalną konfiguracją edytora. Jej rozwój można śledzić w tickecie #3068 w serwisie dotyczącym rozwoju Midnight Commandera, a wersję testową można pobrać z mojego repozytorium OBS. To zadanie może nie być duże, ale uważam że ta funkcja jest na tyle istotna, aby o niej wspomnieć.

Poniżej jest przykład komentarza specjalnego:

/* vim: set tabstop=8 softtabstop=4 shiftwidth=4 noexpandtab: */