Tomasz Wasilczyk

programista

gstreamer

strona: gstreamer.freedesktop.org

Biblioteka do obsługi multimediów, napisana w C. Pracowałem nad jej Windowsową wersją, potrzebną przy rozwoju Pidgina.

  • C
  • Windows

Obsługa multimediów w Pidginie dla Windows

Gstreamer jest biblioteką obsługującą multimedia w komunikatorze Pidgin, umożliwiającą konferencje głosowe i wideo. Niestety, Pidgin nie obsługuje ich pod systemem Windows – głównie przez brak odpowiedniej wersji gstreamera.

Chciałem zmienić ten stan rzeczy, więc przygotowałem kompilację pod Windows specjalnie dla Pidgina. Wymagało to przygotowania paczek mingw dla niektórych zależności tej biblioteki oraz naprawy wtyczki przechwytywania obrazu z kamery, która nie działała z nowszym sprzętem. Rezultaty mojej pracy (wraz z gotowymi paczkami) znajdują się w repozytorium OBS.

Obsługa rozmów głosowych i wideo dalej wymaga poświęcenia pewnej pracy, głównie przy poprawie stabilności. Zdecydowałem jednak poczekać, zanim włożę w to jeszcze więcej wysiłku: gałąż 0.10 (z której skorzystałem) nie jest już wspierana, ale gałąż 1.x jeszcze nie obsługuje możliwości wyboru urządzenia nagrywającego lub odtwarzającego, co jest moim zdaniem jednym z podstawowych wymogów.